Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  34
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - 2
İnsanlığı dalalet bataklığından ve ahlaki yoksunluktan kurtaracak prensipleri ihtiva eden Kur'an'ın, muhatapları tarafından iyice anlaşılması gerekmektedir. İnsanları Allah'ın mesajı ile buluşturmanın yegâne yolu, mutlak surette Kur'an'ın tefsir edilmesinden geçmektedir. Esasen Kur'an-ı Kerim, tefsir edilmesini ve ayetler üzerinde sıkı bir düşünsel faaliyette bulunulmasını bizatihi kendisi istemektedir:(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve
23.1 TL. 35 TL.
 %  15
İdarenin Mali Sorumluluğu Bağlamında Kamu Görevlisine Rücu
İdare hukukunda mali sorumluluk konusu, hizmet kusuru ve kamu görevlisinin salt kişisel kusuru arasında gri bir alanı teşkil eden kişisel kusur kavramı bakımından önem taşımaktadır. Zira kusurun aslen kime ait olduğu ve bu konuda Anayasa ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun yer verdiği hükümler, rücuya ilişkin birtakım tartışmaları beraberinde getirmektedir. Bu tartışmalara, idarenin mali sorumluluğu gereği zarara uğrayan kişilerin tazmin haklarının pratik bir şekilde tesis edilmesi amacıyla bakıldığı
23.8 TL. 28 TL.
 %  40
Hz. Peygamber'i Doğru Anlamak; Asr-ı Saadet Dünyası 20
Yüce Allah'ın mesajının geldiği dönemden bugüne asırlar geçmiştir. Bu uzun sürede İslâm doğduğu coğrafyanın dışında geniş bölgelere hâkim olmuş ve dünyanın mensubu en fazla olan iki dininden biri olmuştur. Bu geniş coğrafyada ve uzun dönemde vahyi, onun etrafında oluşan sünneti ve kültürü doğru anlamak önem arz eder. Elbette Hz. Peygamber'i (sas) doğru anlamak, onun getirdiği mesajı doğru anlamaya imkân verecektir. Öte yandan tarih boyunca insanoğlunun zihin dünyasında oluşan tortuları temizlemek için de Al
18 TL. 30 TL.
 %  31
Şehit Gün Sazak
Göreve geldikten kısa bir süre sonra, kurduğu kontrol mekanizmalarıyla yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen mallar engelledi. Rüşvetçi, rantiyeci memurlar yerine, görevinin bilincinde olan memurlar iş başı yaptırıldı. Bu yolla, milyarca lira kaybın önüne geçildi. Siyasî muarızlarının bile saygı duyduğu bir kişi olan Gün Sazak, beraber yürüdüğü arkadaşları için umulmaz bir dava adamıydı. Soğukkanlılığı, güler yüzü, merhameti onu tanıyanlarda hayranlık uyandırdı. Onun için yılgınlık, durak
62.1 TL. 90 TL.
 %  30
Yaşlı Kurtlar
Kingsley Amis'in komedi ile trajediyi aynı ipte ustaca oynattığı Yaşlı Kurtlar, her an yoldan çıkmaya hazır bir arkadaş grubunu anlatan muazzam bir roman. Kapkara bulutlarla sarmalanmış, yağmursuz geçen günlerin bir mucize olarak karşılandığı küçük bir Galler kasabasındaki tekdüze hayat, ünlü yazar Weaver'ın memleketine, bu kendi halinde kasabaya dönmesiyle değişmeye başlar. Az rastlanan parıltılı anların şöyle böyle aydınlattığı bir taşra atmosferinde, kasabalılar kendilerini gündelik hayatın tuhaf akışına
48.3 TL. 69 TL.
 %  40
Hepimiz Gökyüzü Olmak İstedik : Krallar ve Soytarıları - Toprak
Erkekler savaşı başlatır, kadınlar mücadele eder, kazanır ya da kaybederler; zaferleri erkekler kutlar, ziyafeti kadınlar hazırlar ve sonra erkeklere hizmet ederler. Savaşlar çoğu zaman kadınlar yüzünden başlar ama hiçbir zaman kadınlar için çekilmez kılıçlar; bu erkeklerin kendini kanıtlama mücadelesidir. Vâris yeniden doğduğunda şeytan emirleri kimden aldığını hatırlayacak. Aşktan kaçmak zorundasın, krallığına sahip çıkmalısın. Diyar ikiye bölünüyor, tarafını seçmek zorundasın. Gazap çanları ve yas no
51 TL. 85 TL.
 %  40
Hepimiz Gökyüzü Olmak İstedik : Krallar ve Soytarıları - Hava
Erkekler savaşı başlatır, kadınlar mücadele eder, kazanır ya da kaybederler; zaferleri erkekler kutlar, ziyafeti kadınlar hazırlar ve sonra erkeklere hizmet ederler. Savaşlar çoğu zaman kadınlar yüzünden başlar ama hiçbir zaman kadınlar için çekilmez kılıçlar; bu erkeklerin kendini kanıtlama mücadelesidir. Vâris yeniden doğduğunda şeytan emirleri kimden aldığını hatırlayacak. Aşktan kaçmak zorundasın, krallığına sahip çıkmalısın. Diyar ikiye bölünüyor, tarafını seçmek zorundasın. Gazap çanları ve yas no
51 TL. 85 TL.
 %  40
Hepimiz Gökyüzü Olmak İstedik : Krallar ve Soytarıları - Su
Erkekler savaşı başlatır, kadınlar mücadele eder, kazanır ya da kaybederler; zaferleri erkekler kutlar, ziyafeti kadınlar hazırlar ve sonra erkeklere hizmet ederler. Savaşlar çoğu zaman kadınlar yüzünden başlar ama hiçbir zaman kadınlar için çekilmez kılıçlar; bu erkeklerin kendini kanıtlama mücadelesidir. Vâris yeniden doğduğunda şeytan emirleri kimden aldığını hatırlayacak. Aşktan kaçmak zorundasın, krallığına sahip çıkmalısın. Diyar ikiye bölünüyor, tarafını seçmek zorundasın. Gazap çanları ve yas no
51 TL. 85 TL.
 %  23
Çocuk Gelişimi I
0-18 yaş arasını içine alan çocukluk, olağanüstü gelişmeleri ve kritik dönemleri içinde barındıran, büyüleyici değişimlerin yaşandığı bir zaman dilimidir. Bu zaman dilimi içinde çocuğun gelişimi ve maruz kaldıkları bize hem nasıl bir yetişkin olacağının sinyallerini vermekte hem de sağlıklı bir toplum yapısının devam ettirilmesi açısından önemli olmaktadır. İster anne-baba ya da kardeş/ler, birinci derecede akrabalar isterse çocuğun yaşamına yön veren bir meslek sahibi ya da çocuğun hayatından geçen diğer b
15.4 TL. 20 TL.
 %  30
Tenten ve Alf-Art
Tenten ve köpeği Fındık'tan maceralarla dolu bir kitap. Tenten ve köpeğinin ilk macera dolu yolculuğu çalıştığı gazetenin onları Moskova'ya göndermesiyle başlamaktadır. Daha yolun başındayken trende olan patlama ile kendini birden suçlu olarak hapishanede bulan Tenten'in buradan kaçarak Sovyetler Birliği'ne girmenin bir yolunu bulması gerekmektedir. Kitap boyunca iki dost bazen suçun içinde bazen de suçlulara, haksızlıklara karşı savaşırken bulurlar kendilerini. Kitapta Sovyetler Birliğinde yapılan haksızl
24.5 TL. 35 TL.
 %  23
Yan Kapıdan Girenler
Sanat tarihçisi ve akademisyen Elif Dastarlı'nın yazdığı Yan Kapıdan Girenler: Modern Türk Resminin Analizi, Türkiye'nin modernleşme sürecini sanat yoluyla izliyor ve Modern Türk sanatı nedir? sorusunu cevaplamaya çalışıyor. Evdeki ve sokaktaki hayatın, kadının yaşamının ve özgürlüğünün, sanatçının bir kimlik olarak ispatının, sanayinin gelişiminin, mimarinin hatta sporun modernleşme sürecinde katettiği yolu Türk resim sanatının penceresinden sosyolojik bir perspektifle ele alıyor. Modernleşmenin Batılılaşm
50.05 TL. 65 TL.
 %  10
Vergi İncelemelerinde Mükelleflerin Hak ve Ödevleri
1 BÖLÜM - GENEL OLARAK DENETİM VE VERGİ DENETİMİ KAVRAMI 2 BÖLÜM - VERGİ İNCELEMESİNİN TEORİK ÇERÇEVESİ 3 BÖLÜM - MÜKELLEFLERİN ÖDEVLERİ 4 BÖLÜM - MÜKELLEFLERİN HAKLARI 5 BÖLÜM - VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAKLARI
45 TL. 50 TL.
 %  10
Turkısh Economy: Contemporary Challenges and Opportunities-II
As we did in an earlier collected volüme, we bring together in this book several recent policy oriented works on the Turkish economy written by Turkish central bank economists. These works focus on a range of different topics including migration, labor market share, consumption and saving, exchange rate behavior and equity martkets. We hope this book can stimulate further discussion and research in the areas those work investigate. It should be noted that the views expressed in these papers are those of the
23.85 TL. 26.5 TL.
 %  10
Sürdürülebilirlik ve Yeşil Örgüt
1 1 BÖLÜM Yeşil İnovasyon 2 2 BÖLÜM Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi 3 3 BÖLÜM Yeşil İşgören Davranışı 4 4 BÖLÜM Yeşil Örgüt Kültürü 5 5 BÖLÜM Yeşil Yönetim Bağlamında Yeşil Hastane Kavram ve Uygulamaları 6 6 BÖLÜM Sürdürülebilirliğin Karar Sürecine Entegrasyonu: Çok Kriterli Karar Analizi 7 7 BÖLÜM Yeşil Pazarlama Bağlamında Sürdürülebilir Stratejik Marka Yönetimi 8 8 BÖLÜM Çevresel Maliyetler ve Sürdürülebilirlik Göstergeleri Kapsamında Yeşil Muhasebe 9 9 BÖLÜM Sürdürülebilirlik Açıklamala
31.5 TL. 35 TL.
 %  10
Sporda Hizmet Kalitesi İle Ağızdan Ağıza ve Viral Pazarlama Etkileşimi
1 BÖLÜM - GİRİŞ 2 BÖLÜM - KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 3 BÖLÜM - YÖNTEM 4 BÖLÜM - BULGULAR VE YORUM 5 BÖLÜM - SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
32.85 TL. 36.5 TL.
 %  10
Spor ve Din Profesyonel Futbolcularda Dinin Moral ve Motivasyonel Etkisi
1 BÖLÜM - GİRİŞ, AMAÇ ve ÖNEM 2 BÖLÜM - GENEL BİLGİLER 3 BÖLÜM - GEREÇ VE YÖNTEM 4 BÖLÜM - BULGULAR 5 BÖLÜM - TARTIŞMA VE SONUÇ
24.75 TL. 27.5 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1