Format Kitap
Barkod 9786257565202
Yayın Tarihi 2021-09-13
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 408
Kapak Karton
Kağıt Kitap kağıdı
Boyut 165 X 235

Emeği Geçenler :
Yazar   : Ryan Martin

BİRİNCİ BÖLÜM TARIMIN VE TOPRAK MÜLKİYETİ DÜZENİNİN EVRİMİ I. Bugünün Gelişmiş Liberal Kapitalist Toplumlarında Tarımın ve Toprak Mülkiyet Düzeninin Evrimi II. Osmanlılar'dan Günümüze Anadolu'da Toprak İnsan İlişkileri İKİNCİ BÖLÜM GÜNÜMÜZDE TARIMDAN YERİNE GETİRİLMESİ BEKLENİLEN İŞLEVLER I. Tarımın Birinci İşlevi: İnsanların Besinsel Gereksinmelerini Sağlama II. Tarımın İkinci İşlevi: Endüstriyel Sektöre Hammadde Üretmek III. Tarımın Üçüncü İşlevi: Toplumun Sağlığını ve Ruhsal Dengesini Sağlama IV. Tarımın Dördüncü İşlevi: Kalkınmanın Finansmanını Sağlama V. Tarımın Beşinci İşlevi: Tarım Dışı Sektörlere İşgücü Katkısı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EKONOMİK KALKINMA VE MİLLİ GELİR İÇİNDE TARIM SEKTÖRÜNÜN PAYI I. Tarımsal Mallar Talebinin Gelir Esnekliği II. Tarım Sektörü Tarafından Üretilen Endüstriyel Hammaddeler Günümüzde Artık Endüstriyel Sektör Tarafından Üretilmektedir. III. Azalan Verimler Kanununun Tarımda Kaçınılmaz Oluşu IV. Tarımsal Ürün Fiyatları Genel Düzeyinin Düşüklüğü V. Faktör Arz Şartlarında Ekonomik Gelişmeye Paralel Değişmeler VI. Ülkemizde Milli Gelir İçinde Tarımsal Gelirin Payının Değişim Seyri VII. Ekonomik Gelişme İle Birlikte Fert Başına Düşen Tarımsal Gelir DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EKONOMİK KALKINMA VE TARIMSAL NÜFUSUN AZALIŞI I. Tarımsal Nüfusun Yıllık Artış ya da Azalış Oranını Belirleyen Etkenler, Sağlıklı ve Sağlıksız Kentleşme Olgusu II. Minimum Tarımsal Nüfus Sorunu III. Türkiye'de Tarımdan Tarım Dışına Doğru Göç Olayı BEŞİNCİ BÖLÜM TARIMSAL ÜRETİM FONKSİYONU, USSAL OLMAYAN FAKTÖR BİLEŞİMİ VE MAKSİMUM GELİR SAĞLAYAN ÜRÜN BİLEŞİMİ I. Tarımsal Üretim Fonksiyonunun Özellikleri II. Kısa Dönem Azalan Verimleri Kanunu ve Ussal Olmayan Faktör Bileşimleri III. Uzun Dönem Ölçeğe Göre Getiri Ve Optimalden Daha Küçük Ölçekli Tesisle Üretim IV. İşletmeye Maksimum Gelir Sağlayan Optimal Ürün Bileşimi ALTINCI BÖLÜM TARIMDA KÜÇÜK VE BÜYÜK İŞLETMELER I. Klasik Tartışma: Büyük ve Küçük İşletmeler II. Büyük Tarımsal İşletmelerin Avantajları ve Optimal Tarımsal Üretim Tesis Ölçeği III. Çok Büyük Ölçekli Kapitalist İşletmeler IV. Kollektivist Tipli Büyük İşletmeler V. Kapitalist Ülkelerde Büyük Mülkler ve Küçük Tarımsal İşletmeler VI. Tarımsal Aile İşletmelerinin Muhafaza Edilme Nedenleri VII. Yeni Tip Tarımsal İşletmelere Doğru: Grup Tarımı YEDİNCİ BÖLÜM TARIMDA MAKİNALAŞMA I. Tarımda Makinalaşmanın Tarihi Gelişimi ve Ülkeler Arasındaki II. Tarımda Makina Kullanımının Güçlükleri III. Makinalaşmanın Avantajları IV. Makinalaşmanın Sınırları V. Tarımsal Makinaların Ortak Kullanımı VI. Tarımda Makinalaşmanın Sonuçları VII. Türk Tarımında Makinalaşma SEKİZİNCİ BÖLÜM TARIMSAL ÜRÜN FİYATLARI I. Tarımsal Ürün Arzı II. Tarımsal Ürünler Talebi III. Çeşitli Rekabet Piyasalarında Tarımsal Ürün Fiyatları IV. Tarımsal Ürün Fiyatlarının İstikrarsızlığı V. Tarımsal Ürün Fiyatlarındaki İstikrarsızlığın Tarımsal İşletme Üzerindeki Olumsuz Etkileri DOKUZUNCU BÖLÜM TARIMSAL ÜRÜNLERE DEVLET MÜDAHALESİ I. Tarımsal Ürünlere Devlet Müdahalesinin Amaçları II. Devletin Tarıma Müdahale Şekilleri IV. Türkiye'de İzlenen Destekleme Politikasının Özellikleri ONUNCU BÖLÜM TARIMSAL ÜRÜNLERİN ULUSLARARASI MÜBADELESİ VE ULUSLARARASI TARIMSAL ÖRGÜTLER I. Tarım, Uluslararası Mübadele Ve Az Gelişmiş Ülkeler II. Dış Ticaret Hadlerinin Az Gelişmiş Ülkelerin Aleyhine İşlemesi Sorunu III. Az Gelişmiş Ülkelerin Tarımsal Ürünler İhracatındaki Sorunlara Çözüm Çabaları: Unctad IV. Tarımsal Ürünler Ticaretiyle İlgili Uluslararası Anlaşmalar V. Dünya Tarımsal Ürünler Ticaretinin Serbestleştirilmesi: Dünya Ticaret Örgütü VI. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Fao) ONBİRİNCİ BÖLÜM TARIM SEKTÖRÜ AÇISINDAN TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ I. Avrupa Birliği ve Doğuşu II. Avrupa Birliğinin Ortak Tarım Politikası III. Ankara Anlaşmasından Günümüze Türkiye-AB İlişkileri ve Tarım IV. AB İle Gümrük Birliği Sürecinde ve Tam Üyeliğe Hazırlık Aşamasında Türk Tarımının Durumu

devamını oku..
Kategori : Ekonomi - Diğer
% 5
indirim
47.50
Liste Fiyatı : 50.00
Kazancınız : 2.50
Miktar :  
Adet

Temin Süresi : 3 Gün
Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %5 indirim