Format Kitap
Barkod 9786257496230
Yayın Tarihi 2021-12-15
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 710
Kapak Karton
Kağıt Kitap kağıdı
Boyut 195 X 275

Emeği Geçenler :
Yazar   : Ali Murat Sedef

1
Bölüm
Pandemi Tanımı Ve Tarihçesi
2 Bölüm
COVID-19 Epidemiyolojisi
3 Bölüm
Koronavirüs Mikrobiyolojisi Ve İmmünolojisi
4 Bölüm
COVID-19 Enfeksiyonu İmmünopatolojisi
5 Bölüm
COVID-19 Ve Genetik Yatkınlık
6 Bölüm
COVID-19 Enfeksiyonuna Karşı İmmün Sistem Cevabını Etkileyen Genetik Faktörler
7.Bölüm
COVID-19 Enfeksiyonu İçin Riskli Gruplar
8 Bölüm
COVID-19 Semptomatolojisi Ve Bulguları
9 Bölüm
COVID-19 İlişkili Koku Ve Tat Bozuklukları
10
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Kulak Burun Boğaz İle İlişkili Belirtiler Ve Bulgular
11
Bölüm
COVID-19 Ve Dermatolojik Bulgular
12
Bölüm COVID-19 Serolojik Ve Biyokimyasal Tanı Yöntemleri
13
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Tanısında Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
14
Bölüm Acil Serviste COVID-19 Hasta Yönetimi Ve Triaj
15
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Hospitalizasyon İlkeleri Ve Endikasyonları
16
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Saptanan Hastalarda Servis Takibi Ve Klinik İzlem
17
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Güncel Antiviral Tedavi Yöntemleri
18
Bölüm COVID-19 Hastalarında Beslenme Desteği
19
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Takipte Radyolojik Yöntemler
20 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Yoğun Bakım Endikasyonları Ve Gereksinimleri
21
Bölüm COVID-19 Pnömonisinde Yoğun Bakım Hastalarında Radyolojik Değerlendirme
22 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Ards Ve Solunum Yetersizliği Yönetimi
23 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Yönetiminde Oksijen Tedavisi, Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon
(NIMV) Ve Yüksek Akım Nazal Kanül (YANK) Uygulamaları
24 Bölüm COVID-19 Hastalarında Güvenli Entübasyon Ve Havayolu Yönetimi
25 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Tedavisinde Mekanik Ventilasyon Uygulamaları
26 Bölüm Yoğun Bakımda Prone Pozisyonu Ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (Ecmo)
27.Bölüm COVID-19 Enfeksiyonlu Hastalarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon
28 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon
29 Bölüm COVID-19 Postakut Rehabilitasyon
30 Bölüm COVID-19 Ve Psikiyatrik Rehabiliyasyon
31
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Pulmoner Komplikasyonlar Ve Yönetimi
32 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Kardiyak Komplikasyonlar Ve Yönetimi
33 Bölüm COVID-19 Hastalarında Kardiyak Aritmi Ve Yönetimi
34 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Hiperkoagülabilitelerin Yönetimi
35 Bölüm COVID-19 Hastalığına Bağlı Gelişen Pulmoner Tromboembolizm Ve Antikogülan
Kullanımı
36 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu İlişkili Akut Böbrek Hasarı, Glomerüler Hastalıklar Ve Kronik
Böbrek Yetmezliği
37.Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu İlişkili Serebrovasküler Hastalıklar Ve Yönetimi
38 Bölüm COVID-19 İlişkili Ensefalopatiler Ve Yönetimi
39 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen İmmün Polinöropatiler Ve Yönetimi
40 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Baş Ağrılarının Yönetimi
41
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Psikiyatrik Komplikasyonları Ve Yönetimi
42 Bölüm Sağlık Çalışanları Üzerinde Pandeminin Psikolojik Etkileri
43 Bölüm Pandeminin Toplum Üzerindeki Psikolojik Etkileri
44 Bölüm COVID-19 Döneminde Dijital Göz Yorgunluğu Sendromu
45 Bölüm COVID-19 Pandemisi Sürecinde Yas Psikolojisi
46 Bölüm Torasik Maligniteli Hastalarda COVID-19 Hastalığı Tanı Ve Tedavisindeki Özellikler
47 Bölüm Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde COVID-19 Enfeksiyon Yönetimi
48 Bölüm Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi
49 Bölüm Hipertansiyon Tanılı Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi
50 Bölüm Diyabetik Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi
51
Bölüm COVID-19 Hastalarında Akut Ve Kronik Diyaliz Yönetimi
52 Bölüm Yüksek Riskli Majör Cerrahi Tedavi Planlanan Hastalarda COVID-19 Önlemleri Ve Hasta
Yönetimi
53 Bölüm COVID-19 Pandemisinin Böbrek Transplantasyonu Üzerine Etkileri
54 Bölüm Romatolojik Hastalıklarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi
55 Bölüm Geriatrik Hastalarda COVID-19 Yönetimi
56 Bölüm COVID-19 Ve Göz Sağlığı
57.Bölüm Gebelik Ve Emzirme Döneminde COVID-19 Enfeksiyonu
58 Bölüm COVID-19 Pandemisinde Pediatrik Hasta Değerlendirilmesi Ve Tedavi Endikasyonları
59 Bölüm COVID-19 Pandemisinde Pediatrik Hasta Yönetimi Ve Tedavisi
60 Bölüm Çocuklarda COVID-19 İlişkili Multisistemik İnflamatuvar Sendrom (MIS-C)
61
Bölüm COVID-19 Ve Çocuklarda Göz Sağlığı
62 Bölüm COVID-19 Ve Oral Sağlık

devamını oku..
% 15
indirim
297.50
Liste Fiyatı : 350.00
Kazancınız : 52.50
Miktar :  
Adet

Temin Süresi : 3 Gün
Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %15 indirim